Raportti seminaari Kelan välityksen toiminnasta

Tampereen Viittomakieliset ry järjesti 20.4.2016 seminaarin Kelan tulkkien välityksen toiminnasta, paikalla oli yhdistyksen jäsenet ja myöskin tulkkiyritykset. Saatiin arvokkaita palautteita ja kehitysehdotuksia Kelan välitykselle. Yhdistys lähetti myös Kelalle ja Kuurojen Liitolle raportin, toivottavasti saamme jatkossa parempaa palvelua Kelan välityksen kanssa.

Tässä tiivistetty muistio (Jari Malkamäki ja Nelly Koski koonneet)

Tampereen Viittomakieliset ry:n tiloissa järjestetty 20.4.2016 seminaari Kelan välityksen toiminnasta

Viittomakielisten asiakkaiden kokemuksia

 • Tilaukset sähköpostilla toimii ja Kelan välitykseen on tyytyväinen.
 • Kelan välityksen taso parantunut koko ajan perustamisesta lähtien.
 • Tulkkien tilauksien vahvistuksen yhteydessä tulkin/tulkkien nimet ei toteudu usein vuorokausi etukäteen.
 • Asiakkaan tehdessä tulkkaustilausta, on vaikea arvioida tulkkaustilanteen kestoa etukäteen.
 • Vastausta tilaukseen ei aina saada heti. Paria päivää ennen tilaisuutta, asiakkaan kysyessä tilannetta, välitykseltä tulee vastaus, ettei tulkkia löydy. Asiakkaalle, pitäisi ilmoittaa ajoissa, kun tulkkia ei löydy.
 • Kelan on huomioitava asiakkaan sukupuolta, Kela ei välittänyt miesasiakkaalle miestulkkia omaan lääkärikäyntiin, välitti naistulkin.
 • Tulkin viittomakielentaito ei riittävä lääkärinkäynnissä, väärinkäsityksiä lääkkeiden ohjeitten kanssa.
 • Hätäpäivystys yöllä ei toimi Kelan kautta, esimerkiksi sairaalassa akuutin sairaskohtauksen tai hätätapauksen takia.

KELALLE KEHITYSEHDOTUKSIA

 • Tulkin nimi pitäisi saada ajoissa. Jos tilaus tehty ajoissa, esim. viikko aikaisemmin.
 • Tulkkitilauksien aihe. Tarkennusta miten tarkkaan pitää ilmoittaa tietoja tilaukseen
 • Kela ei ota huomioon aina asiakkaan tulkkitoivetta. Kela ei huomioi, että asiakkaat tietävät parhaiten tulkin taitotason ja tilaisuuden vaativuuden.
 • Otettava huomioon asiakkaiden suomen kielen kirjallinen taito tilauksissa.
 • Jos sairaala tilaa tulkin, sairaalan tai välityksen tulisi ilmoittaa tulkin nimi potilaalle ennen tulkkaustilannetta. Ongelmana voi olla, että tulkki ei ymmärrä kuuron viittomakieltä tai kuuro ei ymmärrä tulkkia, jos tulkki ei ole ennestään tuttu. Kela voisi ohjeistaa sairaaloita että ilmoittaa kuuroille asiakkaille tulkin nimen.
 • Vanhemman ikäpolven asiakkaille välityksen tulisi valita tulkit, jotka osaavat vanhoja sormiaakkosia.
 • Osa kuuroista ei tiedä, ettei sukulaiset tai muut henkilöt ei voi tilata viittomakielen tulkkia asianomaiselle. Ohjeita pitää selventää. Sukulaiset tai muut henkilöt voisivat tilata valtakirjalla tulkkia kuuroille.