Yhdistyksen vuosikokous 15.3.2017

Yhdistyksen tiloissa pidettiin vuosikokous, paikalla oli 22 jäsentä ja muutama ulkopuolinen.
• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Armo Kursi.
• Esitettiin 2016 toimintakertomus ja tilikertomus, sekä tilintarkastajan lausunto, esitti Jari Malkamäki. hyväksyttiin.
• Vuosikokous myönsi tilinpäätöksen, tili- ja vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2016 tilien ja hallinnon hoidosta.
• Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.
• Jäsenmaksut ja liittymismaksut pysyvät entisellään.
• Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pysyvät entisellään.
• Hallituksessa olivat erovuorossa Antero Janhonen ja Arja Kantola. Heidät valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi. Muita ehdokkaita hallituksen jäseniksi ei ehdotettu.
• Naistenkerhoa ei perusteta, koska vetäjää ei löytynyt.
• Historiakerho perustettiin, vetäjänä Armo Kursi.