Tampereen Viittomakieliset ry ajaa Pirkanmaan alueella asuvien viittomakielisten kuurojen etuja yhdessä Kuurojen Liiton kanssa. Tavoitteena on saada viittomakieliset kuurot toimimaan tasa-arvoisten elinolojen saavuttamiseksi muihin kansalaisiin nähden ja edistää yhteistoimintaa Kuurojen Liiton , muiden yhteistyötahojen sekä viranomaisten kanssa.
Yhdistyksen toiminta on viittomakielinen. Viittomakielisessä yhdistystoiminnassa eri ikäiset viittomakieliset tapaavat toisiaan jäseniltoina ja muina tapahtumina. Yhdistys tarjoaa vertaistukea viittomakielisessä ympäristössä.
Tarjoamme jäsenillemme, ja muillekin viittomakielesta sekä kuurojen kulttuurista kiinnostuneille tietoa esimerkiksi kerhotoiminnastamme, tapahtumista ja viittomakielisten historiasta Pirkanmaalla.
Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen toimintaan keskiviikon jäseniltoina viittomakieliset ja muut viittomakielestä kiinnostuneet ja mukaan toimintaan.
Top